Organizacja loterii

Posiadamy niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do nadzorowania loterii, w tym Świadectwa zawodowe Ministra Finansów oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu z ustawy o grach hazardowych do prowadzenia loterii promocyjnych i audioteksowych, aby organizacja loterii przebiegała sprawnie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W ramach nadzoru loteryjnego oferujemy:

 • kompleksowy nadzór nad losowaniami (prowadzenie losowań, losowania tradycyjne
  i w formie elektronicznej, losowania na żywo) na terenie całego kraju,
 • tworzenie dokumentacji, protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych loterii,
 • archiwizację dokumentów,
 • rozliczanie projektów w oparciu o przepisy prawa podatkowego,
 • audyty prowadzonych loterii przed kontrolą Służby Celno-Skarbowej,
 • wydawanie nagród niestandardowych.

Oprócz nadzorowania loterii, w naszej ofercie znajduje się również organizacja loterii, pomagamy także we wszystkich obowiązkach formalnych, księgowych i prawnych związanych z urządzaniem loterii.

Biegle poruszamy się w środowisku ustaw i aktów prawnych, które regulują sposób organizacji i wdrażania akcji promocyjno-reklamowych, m.in.

 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Ustawa  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • oraz innymi powiązanymi aktami prawnymi.

Posiadamy odpowiednie, aktualne szkolenia i Świadectwa Zawodowe wydane przez Ministra właściwego ds. Finansów Publiczych do nadzoru gier losowych:
Skontaktuj się z nami lub wyślij brief
Indywidualną wycenę przygotujemy w ciągu 24 godzin.