Loterie fantowe

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) określa zasady urządzania gier losowych, do których zalicza się loterie fantowe i gry bingo fantowe. W celu ułatwienia organizowania niewielkich przedsięwzięć tego rodzaju, Minister Finansów w roku 2013 wydał dokument, w którym przewidział szczególne, uproszczone zasady urządzania loterii fantowych i gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej (w myśl art. 70 ww. ustawy).

Ustawa definiuje loterie fantowe jako gry, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe (art. 2 ust. 1 pkt 9. ustawy).
Loteria fantowa czy gry bingo fantowe są grami losowymi o szczególnym charakterze, ponieważ dochód, który zostanie z nich uzyskany musi być przeznaczany w całości na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych (art. 16 ust. 1 ustawy).

Jest to doskonała możliwość połączenia działań promocyjnych z realizacją szczytnych celów i udziału organizatora w przedsięwzięciu o charakterze charytatywnym.
Przy planowaniu loterii fantowej lub gry bingo fantowej należy zatem ze szczególną wnikliwością określić cel, na który zostaną przeznaczone uzyskane z nich środki, a następnie precyzyjnie cel ten wskazać w regulaminie gry.

Loterie fantowe często urządzane są przez fundacje, instytucje pożytku publicznego, duże firmy chcące przekazać środki na cel dobroczynny. Uproszczone procedury organizacji takiego projektu zachęcają do organizacji podmioty, dla których organizacja działań marketingowych z dużymi budżetami jest utrudniona z uwagi na ograniczone środki finansowe.

W ramach kompleksowej obsługi oferujemy:

 • przejęcie kompetencji podmiotu urządzającego grę hazardową - kompleksowa organizacja loterii;
 • nadzór nad loteriami na podstawie Świadectwa Zawodowego wydanego przez Ministra Finansów;
 • pozyskiwanie zezwoleń z Izb Celnych na terenie całego kraju;
 • pomoc w uzyskaniu gwarancji bankowej wypłaty nagród;
 • tworzenie regulaminów, protokołów i raportów z przeprowadzonych loterii;
 • doradztwo w zakresie urządzania gier hazardowych w świetle Ustawy o grach hazardowych
  z 19 listopada 2009 roku;
 • kreację materiałów reklamowych;
 • produkcję i wysyłkę materiałów POS;
 • zapewnienie platformy sms oraz przyjmowanie, ewidencjonowanie i raportowanie zgłoszeń;
 • dobór, ofertowanie, zakup, magazynowanie, konfekcjonowanie, pakowanie, adresowanie
  i wysyłka nagród wraz z ewidencjonowaniem potwierdzeń odbioru nagrody (PON);
 • wydawanie nagród niestandardowych;
 • zapewnienie dedykowanej infolinii oraz rzetelną komunikację z Uczestnikami loterii;
 • raportowanie wyników i przebiegu loterii;
 • prowadzenie losowań na żywo;
 • raportowanie prowadzonych działań marketingowych oraz rzetelna analiza potrzeb Klientów, zarówno na początku procesu promocyjnego, jak po jego zakończeniu.