Loterie audioteksowe

Loterie audioteksowe mogą mieć bardzo zbliżoną formę do loterii promocyjnych, jednak wyróżnia je fakt, iż udział w takiej grze jest odpłatny, a Ustawa o grach hazardowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 471) definiuje loterie audioteksowe jako gry losowe, w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, gdzie podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

W praktyce dla naszych Klientów najczęściej wykorzystujemy połączenia SMS o podwyższonej wartości (SMS Premium Rate), gdyż od lat format SMS cieszy się niesłabnącą popularnością wśród szerokiej rzeszy konsumentów i wykorzystywany jest
w marketingu na setki różnych sposobów.

W takim modelu organizatorowi przysługuje wynagrodzenie z zysków generowanych przez system SMS do przyjmowania zgłoszeń, jednak należy pamiętać, iż przychód ten obciążony jest podatkiem od gier (25%).

Pomimo, iż dostęp do loterii audioteksowej może odbywać się przez połączenie SMS czy IVR, mechanizm sprzedażowy nie musi się znacząco różnić od klasycznej loterii promocyjnej.
Nadal możemy skutecznie promować produkty czy usługi, a w niektórych branżach, szybki, bezprogowy i w pełni mobilny dostęp do urządzanej akcji promocyjnej, może być bardziej skuteczny dzięki wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej.

Naszym Klientom oferujemy wiele zróżnicowanych mechanizmów promocyjnych. Możemy połączyć mechanizm loterii audioteksowej z promocyjną, umożliwiając udział w loterii na kilka dogodnych sposobów, np. poprzez dedykowaną stronę www, via SMS i kupon przesyłany pocztą tradycyjną.

W ramach kompleksowej obsługi oferujemy:

 • przejęcie kompetencji podmiotu urządzającego grę hazardową - kompleksowa organizacja loterii;
 • nadzór nad loteriami na podstawie Świadectwa Zawodowego wydanego przez Ministra Finansów oraz odpowiednich zaświadczeń;
 • pozyskiwanie zezwoleń z Izb Administracji Skarbowej na terenie całego kraju;
 • pomoc w uzyskaniu gwarancji bankowej wypłaty nagród;
 • tworzenie regulaminów, protokołów i raportów z przeprowadzonych loterii;
 • doradztwo w zakresie urządzania gier hazardowych w świetle Ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku;
 • kreację materiałów reklamowych;
 • produkcję i wysyłkę materiałów POS;
 • zapewnienie platformy sms oraz przyjmowanie, ewidencjonowanie i raportowanie zgłoszeń;
 • dobór, ofertowanie, zakup, magazynowanie, konfekcjonowanie, pakowanie, adresowanie
  i wysyłka nagród wraz z ewidencjonowaniem potwierdzeń odbioru nagrody (PON);
 • wydawanie nagród niestandardowych;
 • zapewnienie dedykowanej infolinii oraz rzetelną komunikację z Uczestnikami loterii;
 • raportowanie wyników i przebiegu loterii;
 • prowadzenie losowań na żywo;
 • raportowanie prowadzonych działań marketingowych oraz rzetelna analiza potrzeb Klientów, zarówno na początku procesu promocyjnego, jak po jego zakończeniu;
 • pomoc w doborze nagród aktualnie pożądanych przez uczestników akcji promocyjnych na polskim rynku.